Brainstorm

01-08-2017

Om alle ideeën kwijt te kunnen schets ik alle ideeën. Zo kan ik alles beter voor mij zien en het duidelijker maken aan anderen. Alle verschillende ideeen heb ik in een brainstorm allemaal getekend. Door gewoon alles wat je bedenkt vast te leggen heb je veel keuze en kun je ideeen beter uitwerken. Zo ben ik op het uiteindelijke idee gekomen wat ik verder uit ga werken.